Gizlilik Politikası

6698 sayılı yasa gereği Kişisel Verilerin Korunması yasal bir zorunluluk olup, her hangi bir veri kayıt sistemine bir şekilde dahil olan tüm gerçek ve tüzel kişiler bu korumanın kapsamındadır. https://www.sariyer.com adlı portalın kullanımı ve ziyareti sebebiyle portal bilişim sitemine işlenen verilerin hangi şart ve koşullarda saklanacağını düzenlenmektedir. İşbu Gizlilik Kuralları Üyelik Sözleşmesinin eki ve ayrılmaz parçası mahiyeti taşımakta olup, taraflar sözleşmede belirtilen Gizlilik Kural ve şartlarına uyacaklarını taahhüt etmektedirler.

 VERİLERİN OLUŞTURULMA AMACI

Sariyer.com platformu üzerinden önerilen hizmetten faydanılabilmesi amacına yönelik olarak Üye ve kullanıcıların portal üzerinde kendi oluşturdukları bilgi ve veriler sizin adınıza toplanmakta ve saklanmaktadır.

Bu verilerin toplanmasında ki amaç Üye ve kullanıcıların ilgilendikleri hizmet ve ürüne kullanım kolaylığının sağlanmasıdır.

VERİLERİN NİTELİĞİ

Üye ve kullanıcılar adına oluşturulan bireysel veriler Sık Kullanılan Ürünlerin niteliği, İçerik verileri. Ödeme Bilgileri ve konum verileridir.

VERİLERİN GİZLİLİĞİ

Platform üzerinden Üye ve kullanıcılar adına oluşturulan veriler 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca koruma altındadır.

Bu bilgi ve veriler hiçbir amaçla Sariyer.com tarafından üçüncü kişilerle paylaşılmaz. Ancak platform üzerinden verilen hizmetin daha verimli hale getirilmesi için yazılım şirketleri ve çağrı merkezleri ile paylaşılabilecektir. Buradaki amaç portal üzerinden gerçekleştirilen hizmetin yenilenmesi amacıyladır.

Her türlü suçla mücadele kapsamında Türkiye Cumhuriyeti Devleti adli ve idari kurumlarının bilgi ve veri talep etmesi halinde bilgiler adli ve idari kurumlarla paylaşılacaktır.

GENEL HÜKÜMLER

Sarıyer, elde ettiği kişisel verileri, Kullanıcılara Hizmetten en iyi şekilde faydalanabilmeleri için işbu Gizlilik Politikası ve Üyelik Sözleşmesi’nde belirtilen şartlar çerçevesinde ve Üyelik Sözleşmesi’nin içeriğinden kaynaklanan yükümlülükleri yerine getirebilmesi adına işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edecektir.

Sariyer, Kullanıcılar hakkında elde ettiği kişisel verileri bu işbu Gizlilik Politikası ve 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hükümlerine aykırı olarak başkasına açıklamayacaktır ve işleme amacı dışında kullanmayacaktır. Portal, işbu Gizlilik Politikası hükümleri uyarınca dış kaynak hizmet sağlayıcılarla Kullanıcılara ait kişisel verilerin paylaşılması durumunda, söz konusu dış kaynak tedarikçilerinin de işbu madde altında yer alan taahhütlere riayet edeceğini ayrıca beyan eder.

Portal, Gizlilik Politikası hükümlerini dilediği zaman Portal üzerinden yayımlamak suretiyle güncelleyebilir ve değiştirebilir. Gizlilik Politikası’nda yapılan güncelleme ve değişiklikler Portal’da yayınlandığı tarihten itibaren geçerlidir.

Sariyer.com üzerinden üçüncü kişilere ait başka sayfa ve uygulamalara ait linklerin verilmesi halinde Sariyer, bahse konu uygulama ve linkler hakkında gizlilik politikaları ve içeriklerine yönelik herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır.